Elektronický zápis

Elektronický zápis předmětů ve STAGU na letní semestr bude probíhat
od 13. 1. 2020 do 21. 2. 2020