Elektronický zápis

Elek­tro­nic­ký zápis před­mě­tů ve STAGU na let­ní semestr bude pro­bí­hat
od 13. 1. 2020 do 21. 2. 2020