PF 2020

Vážení a milí kolegové akademici, techničtí pracovníci, vážení a milí studenti,

přeji všem zaměstnancům a studentům naší fakulty a šťastné prožití Vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Dovolte mi také vyslovit přání, aby rok 2020 byl pro naší fakultu daleko klidnější a úspěšnější než tomu bylo v roce 2019. Jsem přesvědčen, že po realizaci rozsáhlých změn na fakultě máme nakročeno správným směrem.

S pozdravem

Doc. Pavel Kuráň

Děkan FŽP