Evropský týden udržitelného rozvoje na UJEP

Instituce a jednotlivci, kteří chtějí dát najevo, že se snaží a mohou žít ve společnosti beroucí ohledy na své okolí i na budoucí generace, spojuje již od roku 2015 celoevropský festival akcí propagujících myšlenky udržitelného rozvoje – Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě

Letos poprvé se do Evropského týdne udržitelného rozvoje zapojuje také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od 20. do 26. 9. 2023 se přidá k tisícovkám různých akcí, konferencí, výstav, workshopů, seminářů, filmových promítání, komunitních setkání, dnů otevřených dveří apod., napříč celou Evropou s jediným cílem: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme.

V Česku ETUR zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které letos spojí síly s Českým rozhlasem, na jehož stanicích bude možné ve dnech 18.–24. 9. 2023 sledovat řadu zajímavých reportáží a podcastů.

UJEP se k ETUR připojí v rámci Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT UNILEAD, ve kterém spolupracuje 24 českých univerzit na implementaci cílů udržitelného rozvoje v rámci provozních aspektů univerzit v oblastech jako odpady, hospodaření s vodou, biodiverzita​, stravování​, zelená výstavba, energetický management, udržitelná IT infrastruktura, elektronizace​, udržitelná mobilita nebo odpovědné nakupování.

Ústecká univerzita pro ETUR připravila hned několik centrálních aktivit. Jedna z nich se zaměřuje na udržitelnou mobilitu a vybízí zaměstnance k cestě do práce s co největším zapojením vlastních sil. Za udržitelné způsoby dopravy bude přitom považována chůze, jízda na kole, koloběžce, jednokolce, skateboardu či bruslích, a dále pak linkový autobus, vlak a MHD v kombinaci s některým z předešlých způsobů dopravy.

 „Zaměstnanci univerzity budou moci během ETUR do speciálně vytvořené tabulky zapisovat své cesty do práce s využitím udržitelné dopravy. Vítězové jednotlivci i fakulty s největším množstvím udržitelných kilometrů budou vyhlášeni během závěrečného odpoledne ETUR,“ říká jeden z organizátorů akce Miloslav Kolenatý.

Dalším tématem ETUR na UJEP bude udržitelné stravování. V průběhu „udržitelného“ týdne budou Menza UJEP i univerzitní kavárna Kampuska nabízet udržitelné varianty jídel včetně letáků s informacemi o environmentálním dopadu jednotlivých pokrmů. Více informací zde.

„V rámci ETUR také budou moci zaměstnanci univerzity vyzkoušet systém vratných krabiček na jídlo, který se menza chystá zavést do konce roku 2023. Krabičky budou doplněny letáky s informacemi o jejich přínosu pro životní prostředí,“ doplňuje M. Kolenatý.

Program ETUR na UJEP doplní i „swap“, možnost přinést na určené místo v Kampusu UJEP nepotřebné věci, které mohou být někomu jinému ještě k užitku, a popřípadě si něco jiného odtud odnést.

Program ETUR vyvrcholí dne 26. 9. 2023 v 16:00 h závěrečným odpolednem ve venkovním amfiteátru Kampusu UJEP. Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý představí přínos Centralizovaného rozvojového programu UNILEAD. Zároveň zde budou vyhlášeni vítězové akce „udržitelná mobilita“ s největším množstvím udržitelných kilometrů (jednotlivec a fakulta) dosažených během ETUR. Následně se připojí doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., s komentářem k současným poznatkům o udržitelné mobilitě a souvisejícím mýtům. Od 17:30 h pak proběhne promítání filmu Udržitelný Palacký (Česko, 2019, 26 min) a od 18:00 h diskuse se zaměstnanci UJEP nad návrhy k rozvoji udržitelnosti na UJEP.

Více informací na webu.