Cena Wernera von Siemense – Přihlašování do ročníku 2023

Nadaní studenti, vědečtí i pedagogičtí pracovníci opět mají šanci přihlásit se do prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense pořádanou společností Siemens Česká republika a pokusit se o zisk zajímavé finanční odměny v několika kategoriích, mezi které patří následující:

  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Ocenění za překonávání překážek

Finanční odměnu lze získat i za doporučení potenciálního soutěžícího. V případě, že Vámi doporučený student, vědecký nebo pedagogický pracovník zvítězí, máte nárok na peněžní prémii.

Pravidla soutěže včetně FAQ můžete nalézt na https://www.cenasiemens.cz/pravidla/.

Termín pro doručení přihlášek: do 30. 11. 2023 (do 23:59)