Zápis do studia přihlášených v prvním kole přijímacího řízení

Ve dnech 23. – 24. 8. proběhly zápisy uchazečů o studium přihlášených v prvním kole. O studium v bakalářských programech Ochrana životního prostředí a Aplikovaná geoinformatika projevilo zájem celkem 72 studentů, v navazujícím magisterském programu Technologie pro ochranu životního prostředí jich je zapsáno 11. Tahle čísla ale nejsou konečná. Řady našich prváků se rozrostou ještě o studenty zapsané v druhém kole. Ti měli na výběr už z širší nabídky, protože dva navazující programy se podařilo nově akreditovat (Obnova krajiny a Environmentální geoinformatika) a program Analytická chemie životního prostředí a toxikologie byl nově převeden pod správu naší fakulty.
Motivační pohovory s uchazeči proběhnou 5. – 8. 9. (NMgr.) a 13. – 14. 9. (Bc.).