Stále přijímáme nové uchazeče

Fakulta životního prostředí UJEP ve 2. kole otevírá dva bakalářské studijní programy Aplikovaná geoinformatika a Ochrana životního prostředí, oba v prezenční i kombinované formě, a dva navazující magisterské programy: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (prezenční forma) a Technologie pro ochranu životního prostředí (prezenční forma). Do 25. 8. 2023 je ale možné se hlásit také do zcela nových magisterských programů Environmentální geoinformatika (kombinovaná forma) a Obnova krajiny (prezenční i kombinovaná forma). Pro držitele magisterského titulu je do 31. 10. 2023 ve 2. kole otevřen doktorský studijní program Environmentální chemie a technologie (prezenční forma). V prvním kole je také otevřeno přijímací řízení do doktorského studijního programu Landscape reclamation and ecosystem services – prezenční forma (výuka v anglickém jazyce). Na uchazeče čekají ústní přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru, do doktorského studia budou vybíráni na základě ústní zkoušky.

 

Termíny přihlášek do 2. kol přijímacího řízení – do 25. 8. 2023 pro Bc. i NMgr. / 31. 10. 2023 pro DSP

 

Poplatek za příjímací řízení je 500 Kč.

 

Detailní informace o jednotlivých studijních porgramech naleznete na odkazu https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr