Ceny děkana Fakulty životního prostředí za nejlepší závěrečné práce

V rámci letošních promocí proběhlo i tradiční předání cen děkana za nejlepší závěrečné práce. Oceněnými za rok 2023 jsou:

1. místo Bc. Michaela Königová za bakalářskou práci na téma „Faktory řídící koncentraci Mn v listech břízy“ pod vedením RNDr. Tomáše Matys-Grygara, CSc. z katedry geoinformatiky

2. místo Bc. Kateřina Kropíková za bakalářskou práci na téma „Časoprostorová analýza vegetace v alpínské tundře Krkonoš – využití dálkového průzkumu“ pod vedením Mgr. Jany Müllerové, Ph.D. z katedry geoinformatiky

3. místo Bc. Daniel Malý za bakalářskou práci na téma „Analýza nižších karboxylových kyselin v kapalných produktech pyrolýzy vybraných druhů biomasy“ pod vedením Ing. Lucie Oravové, Ph.D. z katedry environmentální chemie a technologie

Všem oceněným blahopřejeme!