FŽP a PřF opět předvedly chemickou show v Přestanově

V předvánočním mrazivém čase 2022 jsme s naší chemickou show již podruhé navštívili obec Přestanov a v prostorách místního Komunitního centra Zastávka předvedli pokusy pro děti a dospělé všeho věku.

Bylo nám potěšením, že k nám nočním pochodem také zavítaly děti z družiny ZŠ Chlumec a jejich výkon jsme řádně oslavili venkovními plameny a teplým čajem na zahřátí. I přes mrazivé venkovní počasí, kdy nám u pokusů na návsi pomalu začínaly tuhnout roztoky kyselin, se zmrzlina vyrobená z tekutého dusíku stala velkým hitem.

Děti a studenti si měli možnost vyzkoušet např. jak se chová nenewtenovská kapalina, uhasit si svíčku pomocí vyvíjených nehořlavých plynů, připravit si vlastní hřejivý polštářek na principu fázových přechodů aj. Venku pak na všechny čekaly pokusy s ohněm, výbuchy a spousta kouře. Do všech pokusů se děti aktivně zapojily a snad nikdo nezůstal bez skvrny na oblečení.

Teď všechny děti vědí, že FŽP a PřF to je prostě CHEMIE.

Vážíme si poděkování rodičů a starostky obce Mgr. Miroslavy Bechyňové, která o nás řekla: ,,Jsme velmi rádi, že UJEP tyto vzdělávací akce v naší obci pro děti a jejich rodiče pořádá, protože někteří po mnoha letech opět poznali krásy chemie zábavnou formou. Všichni měli možnost se zapojit do jednotlivých pokusů a tím jim byly vysvětleny záhady, které na škole třeba nepochopili. To, že tyto akce jsou velmi zajímavé a mají smysl svědčí i vysoká účast dětí nejen z Přestanova, ale i z okolních obcí a měst. Milá spolupráce se osvědčila a my doufáme, že nás UJEP opět brzy navštíví, za což velmi děkujeme.“

Informace k různě pořádaným akcím lze nalézt na webových stránkách UJEP a příslušných fakult.

Osobně děkuji Všem z týmu za jejich nadšení a pomoc, konkrétně T. Duškové, M. Velánové, P. Kaulemu, S. Svobodové, K. Votrubové, R. Myslíkové, L. Oravové a S. Chejnovské.

Těšíme se opět za rok.

Ing. Jiří Orava, Ph.D. (za organizační tým)