Scientific Council

Scientific Council of FŽP UJEP

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  pavel.kuran(zavináč)ujep.cz
chairman
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  pavel.janos(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.  ljakub.stibinger(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  Josef.Trogl(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
>doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  Tomas.Loucka(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Seják, CSc.  josef.sejak(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
Ing. Vladimír Brůna  vladimir.bruna(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
Ing. Michal Holec, Ph.D.  Michal.Holec(zavináč)ujep.cz
FŽP UJEP
doc. Ing. Jan Cermák, CSc.  cermak(zavináč)icpf.cas.cz
KŘF UJEP – Katedra chemie
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.  Pavel.Raska(zavináč)ujep.cz
KŘF UJEP – Katedra geografie

External members:

Ing. Pavlína Hájková  
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.,Ústí n.L., Katedra materiálů fakulta strojní- TU v Liberci
Ing. Milan Talich, Ph.D.  
Výzk. ústav geodetický, topografický a kartografický
prof.Ing.Peter Rapta, DrSc.  
Ústav fyzikálnej chemie a chemickej fyziky, STU,Bratislava- ředitel ústavu
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.  
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR
Ing. Lenka Malíčková  
Unipetrol RPA, s.r.o.