Ing. Richard Pokorný, DiS., Ph.D.

vedoucí Katedry životního prostředí (KŽP)
Odborné zaměření: paleontologie (svrchní křída, česká křídová pánev), paleoichnologie (Vulkanické oblasti Středoatlantského hřbetu), geologie (všeobecně), legislativní ochrana geologických lokalit, speleologie, stará důlní díla
                                    Místnost: CPTO -1.08Telefon: +420 475 284 127
                                    E-mail: 
                                    Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00, středa 9.00 – 10.00
                                    Researcher ID: F-2710-2015

Publikace v indexovaných časopisech (IF, SCOPUS)

2023
POKORNÝ Richard, BORGES Paulo A. V. Plant-insect interactions in the
Quaternary fossil record of the Azores archipelago (Portugal). Journal
of Quaternary Science 38 (4): 597-607. DOI: 10.1002/jqs.3500 ((IF pro
2022 – 2,769, Q2) 

2022
POKORNÝ Richard. Rhizobial root nodules in aeolian sandstones on
Madeira (Piedade Beds, Pleistocene) and their significance for
palaeonvironmental and “originator” hypotheses. Review of Palaeobotany and Palynology 306: 104740. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2022.104740 (IF pro 2021 – 2,493, Q1)

POKORNÝ Richard, KOUTECKÝ Vít, ŠTOFIK Marcel. Fossil wood of Iceland: an overview and new finds in Miocene coal-bearing formations. Review of Palaeobotany and Palynology 306: 104724. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2022.104724 (IF pro 2021 – 2,493, Q1)

2021
PONGRÁCOVÁ Jana, POKORNÝ Richard (2021). Doklady herbivorních aktivit bezobratlých živočichů na lokalitě Kundratice – Jezuitská rokle v Českém středohoří (spodní oligocén, okres Litoměřice, Česká republika). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 54, 1, 3–11. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2021.1 (SJR pro 2019 – 0,30)

2019
˗ RAŠKA Pavel, POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš, KUBOUŠKOVÁ Simona, MORTENSEN Lis (2019). Basaltic Dyke with Specific Volcanogenic Structures and its geomorphic evolution: Unique Geoheritage of the Faroe Islands (North Atlantic Ocean). Geoheritage, 11, 2: 417–426. DOI: 10.1007/s12371-018-0296-x 
(IF pro 2016 – 1,472)

2018
˗ POKORNÝ Richard, KOUTECKÝ Vít, BJÖRCK Svante, KRMÍČEK Lukáš. Driftwood in the Eemian interglacial lacustrine unit from the Faroe Islands and its possible source areas: palaeobotanical and ichnological analysis. Boreas 47, 4: 1230-1243. DOI:10.1111/bor.12332 
(IF pro 2016 – 2,348)

˗  POKORNÝ Richard, ŽÁK Karel, JUŘIČKOVÁ Lucie, HORÁČEK Ivan. Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 51, 25-30. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2018.04 
(SJR pro 2017 – 0,160; SNIP pro 2017 – 0,097)

˗  POKORNÝ Richard, EDWARDS Kevin J., KRMÍČEK Lukáš, VŠIANSKÝ Dalibor, DÁŇOVÁ Petra Veronesi. Late Holocene soil processes and the first evidence for ferruginous rhizoconcretions in cool subpolar environments of the Faroe Islands. Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography 100, 3: 272-284.. DOI: 10.1080/04353676.2018.1463142 
(IF pro 2016 – 1,302)

2017
˗ POKORNÝ Richard, ŠTOFIK Marcel. Evidence of bioerosive structures in Quaternary glaciomarine sediments from SW Iceland. Ichnos 24, 3: 204-221. DOI: 10.1080/10420940.2016.1260567 
(IF pro 2016 – 1,182)

˗  POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš, SUDO Masafumi. An endemic ichnoassemblage from a Late Miocene paleolake in SE Iceland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485: 761-773.  DOI: 10.1016/j.palaeo.2017.07.033  
(IF pro 2016 – 2,578)

˗ POKORNÝ Richard, TRUNG Pham Ba. Ichnofosilie pánve Da Lat (okres Nha Trang, provincie Khánh Hoà, jv. Vietnam). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 50: 141-146. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2017.10 
(SJR pro 2016 – 0,102; SNIP pro 2016– 0,056)

˗ RAŠKA Pavel, RIEZNER Jiří, POKORNÝ Richard, HOLEC Michal, RAŠKA Martin. Relations between biotic and abiotic diversity in abandoned basalt quarry and its relevance for ecologic restoration (Radobýl Hill, N Czechia). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, 1: 151-166. DOI: 10.11118/actaun201765010151 
(SJR pro 2016 – 0,257; SNIP pro 2016 – 0,392)

˗ ULRYCH Jaromír, KRMÍČEK Lukáš, TESCHNER Claudia, ŘANDA Zdeněk, SKÁLA Roman, JONÁŠOVÁ Šárka, FEDIUK Ferry, ADAMOVIČ Jiří, POKORNÝ Richard. Tachylyte in Cenozoic basaltic lavas from the Czech Republic and Iceland: contrasting compositional trends. Mineralogy and Petrology 111:761-775. DOI:10.1007/s00710-016-0483-x. 
(IF pro 2016 – 1,180)

2016
˗ KUBOUŠKOVÁ Simona, KRMÍČEK Lukáš, COUFALÍK Pavel, POKORNÝ Richard. Petrological and geochemical characteristics of Palaeogene low-rank coal on the Faroe Islands: Restricted effects of alteration by basaltic lava flows. International Journal for Coal Geology 165: 157-172. DOI: 10.1016/j.coal.2016.08.009.
(IF pro 2015 – 3,294)

˗  POKORNÝ Richard, PETERKOVÁ Marie Tereza. The abandoned surface mining sites in the Czech Republic: mapping and creating a database with a GIS web application. Geoscientific Instrumentation Methods and Data Systems 5: 143–149. DOI:10.5194/gi-5-143-2016 
(IF pro 2015 – 1,071)

˗  POKORNÝ Richard, PETERKOVÁ Marie Tereza. Digitalizace Soupisů lomů ČSR/ČSSR ver. 1.0. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 49: 75-78. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2016.11 
(SJR pro 2016 (první hodnocený rok) – 0,102; SNIP pro 2016 (první hodnocený rok) – 0,056)

2015
˗  POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš, ÁRTING Uni E. The first evidence of trace fossils and pseudo-fossils in the continental interlava volcaniclastic sediments on the Faroe Islands. Bulletin of the Geological Society of Denmark 63: 45-57. 
(IF pro 2015 – 0,889)

˗ COUFALÍK Pavel, ZVĚŘINA Ondřej, KRMÍČEK Lukáš, POKORNÝ Richard, KOMÁREK Josef. Ultra-trace analysis of Hg in alkaline lavas and regolith from James Ross Island. Antarctic Science 27, 3: 281-290DOI: 10.1017/S0954102014000819 
(IF pro 2015 – 1,336)

˗ KUBOUŠKOVÁ Simona, KRMÍČEK Lukáš, POKORNÝ Richard. Uhelná ložiska Faerských ostrovů. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 48: 115-119. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2014.19 
(SJR pro 2016 (první hodnocený rok) – 0,102; SNIP pro 2016 (první hodnocený rok) – 0,056)

Archiv

2014

2013

2012

˗ POKORNÝ Richard, KAŠE Jaroslav, KVAČEK Jiří, ZÁGORŠEK Kamil, KOČÍ Tomáš, ŽÍT Jiří. Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín district, Northern Bohemia). Acta Musei Nationalis Pragae, Series B. 68, 3-4: 119-131. 
(SJR pro 2012 – 0,135; aktuální SJR – 0,246; SNIP pro 2012 – 0,012, aktuální SNIP – 0,566)

2008
˗  POKORNÝ RichardFunalichnus, a New Ichnogenus and its Type Ichnospecies Funalichnus strangulatus (Fritsch, 1883), Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Ichnos 15, 2: 51-58. DOI: 10.1080/10420940701192922
(IF pro 2010 (první hodnocený rok) – 0,902, aktuální IF – 0,935) 

2006
˗ HOLEC Michal, FROUZ Jan, POKORNÝ Richard. The influence of different vegetation patches on the spatial distribution of nests and the epigeic activity of ants (Lasius niger) on a spoil dump after brown coal mining (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 42, 3: 158-165. DOI: 10.1016/j.ejsobi.2005.12.005 
(IF pro 2006 – 0,875, aktuální IF – 1,951)

Publikace ostatní

2022
BRÉTT D., HOLCOVÁ D., HOLEC M., HORČIČKOVÁ E., NOVÁK P., POKORNÝ R., VESELÝ R., VOSÁTKA J. (2022): Přírodní parky Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem,17 str.

POKORNÝ R., BORGES P. A. V. (2022): Uma descoberta interessante de folhas fósseis com vestígios de interações planta-animal nas coleções do Museu Vulcanoespeleológico “Os Montanheiros”. Pingo de Lava 44: 76-78.

POKORNÝ R. (2022): Rhizoliths with mycorrhizal nodules – evidence of nitrogen fixation in Pleistocene dune ecosystems on Madeira. From Gondwana to Laurasia – The 6th International Palaeontological Congress, 7th – 11th November, 2022, Khon Kaen, Thailand, Abstract Book, 130.

POKORNÝ R., BORGES P. A. V. (2022): Evidence of phytophagous insects in the Quaternary fossil record of Azores archipelago (Portugal). From Gondwana to Laurasia – The 6th International Palaeontological Congress, 7th – 11th November, 2022, Khon Kaen, Thailand, Abstract Book, 145.

2021
POKORNÝ R., FIALOVÁ V., GRÍMSSON F., KOUTECKÝ V. (2021): Mineral Resources in Iceland: Coal Mining. Cambridge Scholar Publishing, 315 pp. ISBN: 1-5275-6717-6

2020
˗ POKORNÝ Richard, MORAVEC Jiří. Institute Julius von Payer for Subarctic and Arctic Research. In: HROMÁDKOVÁ T. (ed.): Polar Ecology Conference 2020, February 12th-15th 2020, České Budějovice, Czech Republic, 55. 

2019
˗ POKORNÝ Richard, KOUTECKÝ Vít, VÁCLAVÍKOVÁ Tereza. Fossil wood in the Icelandic coal-bearing formations (Miocene–Pliocene). 19. konference o terciéru, 4.10.2019, PřF UK Praha (poster). 

˗ POKORNÝ RichardCenozoic ichnological record in the area of Iceland and Faroe Islands. Disertační práce. 48+136 p. Depon. in Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. 

2018
˗ POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza. Komentovaný přehled přírodovědných výzkumů a literatury. In: FERENCOVÁ H. (ed.). Rokytnice v Orlických horách 1318–2018. Město Rokytnice v Orl. h., 35–43. 

˗ POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza, VÍTEK Jan. Geografie a geomorfologie. In: FERENCOVÁ H. (ed.). Rokytnice v Orlických horách 1318–2018. Město Rokytnice v Orl. h., Rychnov nad Kněžnou, 44–48. 

˗ POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza, OPLETAL Mojmír. Geologie. In: FERENCOVÁ H. (ed.). Rokytnice v Orlických horách 1318–2018. Město Rokytnice v Orl. h., Rychnov nad Kněžnou, 49–65. 

˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard. Lesy a zemědělství, změny využívání krajiny, ochrana přírody a krajiny. In: FERENCOVÁ H. (ed.). Rokytnice v Orlických horách 1318–2018. Město Rokytnice v Orl. h., Rychnov nad Kněžnou, 83–91. 

˗  POKORNÝ Richard, PONGRÁCOVÁ Jana. Plant-animal interactions from the perspective of ichnology: case study of Jesuitengraben (Oligocene, Czech Republic). In: 5th International Palaeontological Congress, Paris, July 9th-13th, Abstract book, 625.  

˗ POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš. The ichnological record in Iceland – unusual finds in unexpected landscape. In: 5th International Palaeontological Congress, Paris, July 9th-13th, Abstract book, 212. 

˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard.: Historie a současnost těžby štěrkopísku východně od Týniště nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko 25, 1-2: 89-105. 

˗  POKORNÝ Richard, PONGRÁCOVÁ Jana. Interakce rostlin a živočichů z pohledu ichnologie: případová studie Jesuitengraben (oligocén, Čes. středohoří). In: POŘÁDEK Přemysl, DAŇKOVÁ Ludmila, STROUPKOVÁ Jana (eds.): Studentská geologická konference Brno, 1.-2. června 2018, Sborník abstraktů. Ústav geologických věd, Masarykova univerzita a Česká geologická společnost, 38. 

2017
˗ VOŠKERUŠOVÁ Hana, ZEMÁNKOVÁ Tereza, HALDA Josef J., DOLEŽAL Jan, POKORNÝ Richard. Přírodovědná podsbírka. Orlické hory a Podorlicko 24, 1-2, 55-58. 

˗ POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza, HALDA Josef J., VOŠKERUŠOVÁ Hana, DOLEŽAL Jan. K historii přírodovědného bádání v regionu. Orlické hory a Podorlicko 24, 1-2, 114-123. 

2016
˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard. Lom Pěčín. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2016-20-12]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3457>

˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard. Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleb nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko 22, 1–2: 239–252. 

˗ POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš, ÁRTING Uni E. The First Evidence of Trace Fossils and Pseudo-fossil Structures in the Volcaniclastic Sediments from the Faroe Islands. In: HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nha Trang City, Vietnam, p. 3-4. 

˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard. Zámělský pískovec (Sršňův, dříve Cabalkův lom).  [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2016-07-04]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3912>

˗ ZEMÁNKOVÁ Tereza, POKORNÝ Richard.  Uhelný důl Vrbice.  [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2016-07-04]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3913>

2015
˗ POKORNÝ Richard, KRMÍČEK Lukáš, ÁRTING Uni E. The First Evidence of Trace Fossils and Pseudo-fossils in the Interlava Volcaniclastic Sediments from the Faroe Islands. In: Programme and Abstract Volume, 2nd Jóannes Rasmussen Conference – Evolution of Basaltic Provinces, 5-6th May 2015 + Driling Volcanics – a conference on drilling in basaltic provinces, 7th May 2015, Tórshavn, Faroe Islands, 1 p. 

˗ NEDĚLNÍK Jan, MACHÁČ Radek, VRÁBLÍKOVÁ Jaroslava, POKORNÝ Richard (2015): Pěstování energetických plodin (základní informace, legislativa)/Groowing Energy Crops. In: KOLEKTIV: Výuková pomůcka pro podporu vzdělávání v oblasti bioenergetiky/Educational Tool to Promote Bio Energy Research and Education. Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, 58-62, 104-108. 

˗ NEDĚLNÍK Jan, MACHÁČ Radek, ROUBÍKOVÁ Iva, POKORNÝ Richard (2015): Pěstování energetických plodin (rychle rostoucí dřeviny)/ Groowing Energy Crops (Short-Rotation Woody Crops). In: KOLEKTIV: Výuková pomůcka pro podporu vzdělávání v oblasti bioenergetiky/ Educational Tool to Promote Bio Energy Research and Education. Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, 69-76, 115-121. 

Archiv
2014
˗  POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza, LORENC Marek, ZAGOŻDŻON Paweł. Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie MountainsSecond extended and revised edition. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 138 str. Ústí nad Labem.  (Recenze)

˗ POKORNÝ Richard. Nové nálezy obratlovců v podorlické křídě (česká křídová pánev). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 47: 83-88. 

˗ COUFALÍK Pavel, ZVĚŘINA Ondřej, KRMÍČEK Lukáš, POKORNÝ Richard, KOMÁREK Josef. Studium ultrastopových obsahů rtuti v zaobloukových bazaltech a regolitu na ostrově Jamese Rosse (Antarktida) a v kontinentálních plató bazaltech ostrova Disko (Grónsko). In: ONDRUCH Jakub, NÝVLT Daniel, LÁSKA Kamil, HRBÁČEK Filip (eds.): Sborník abstraktů konference: Současné trendy v českém polárním výzkumu 2014/Current trends in Czech Polar Research 2014, 12.prosince 2014, Masarykova univerzita, Brno, 6. 

2013
˗ POKORNÝ Richard. Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 46: 266-272. 

˗ POKORNÝ Richard, EMINGER Dan, KUKLA Jaroslav. Evidence pseudokrasových jeskynních objektů v NPR Kaňon Labe. Studia Oecologica 7, 1: 18-35. Ústí nad Labem. 

˗ POKORNÝ Richard, ZEMÁNKOVÁ Tereza, LORENC Marek, ZAGOŻDŻON Paweł. Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 136 str. Ústí nad Labem. 

2012
˗ POKORNÝ Richard. Inventarizace mělkého krasového podzemí v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně (střední Morava, Česká republika). Studia Oecologica 6, 2: 86-94. 

˗ FIALOVÁ Veronika, POKORNÝ Richard. Nová mikroklimatická měření ve vybraných ledových jamách CHKO České Středohoří. Studia Oecologica 6, 2: 73-85. 

˗ POKORNÝ Richard,  JIROUDKOVÁ, Ivana. Obsah CaCO3 jako významný litofaciální ukazatel při studiu stratigrafie svrchnokřídových sedimentů na příkladě východní části české křídové pánve. Acta Musei Richnoviensis, Sect.Natur. 19, 3-4: 29-40. 

˗ HOLEC Michal, POKORNÝ RichardSubterranean Habitats. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 80 str. 

2011
˗ KRMÍČEK Lukáš, KRMÍČKOVÁ Michaela, POKORNÝ Richard. Zajímavá mineralogie draslíkem bohatých žilných hornin Orlických hor a jejich metalogenetický potenciál. Minerál 19 ,2: 173-178. 

˗ POKORNÝ Richard, BAŽANT Zdeněk. Ichnologie křídových sedimentů v okolí Bartošovic v Orl. horách. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 18, 1-2: 1-8. 

˗ POKORNÝ Richard. Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov n. Kn.). Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 18, 1-2: 9-15. 

˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal. Biologický průzkum důlního díla v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlických horách. Acta Musei Reginaehradecensis, Serie A, Scientiae naturales 33: 145-148. 

˗ POKORNÝ Richard, VRABEC Jakub. Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 44: 74-78. 

˗ POKORNÝ Richard, VRABEC Jakub. Osteologický průzkum vybraných jeskyní Ústeckého kraje v kontextu závěru posledního glaciálního cyklu. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 33: 3-14. 

˗ POKORNÝ Richard, VRABEC Jakub. Malakozoologický výzkum jeskyních sedimentů ve vybraných pseudokrasových objektech Ústeckého kraje. Studia Oecologica, 5, 2: 41-43. 

˗ POKORNÝ Richard, SAZEČEK Tomáš. Objev nového podzemního objektu v Českém středohoří (Severní Čechy, Česká republika). Studia Oecologica, 5, 2: 56-59. 

˗ POKORNÝ Richard. Lukavice – Karel Jan [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3322>

˗ POKORNÝ Richard. Špičák u Deštného [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3324>

˗ POKORNÝ Richard. Na Dolech [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3323>

˗ POKORNÝ Richard. Spraše u Černíkovic [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3332>

˗ GÜRTLEROVÁ Pavla, POKORNÝ Richard. Bartošovice – písník pod Předním vrchem. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3329>

˗ GÜRTLEROVÁ Pavla, POKORNÝ Richard. Slatina nad Zdobnicí – Vápenka. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/3328>

2010
˗ POKORNÝ Richard. Fluoritové jeskyně v severních Čechách. Vesmír, 89, 2: 92-96. 

˗ POHUNEK Jan, POKORNÝ Richard. Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) – dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 17, 1: 1-9. 

˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal. Kořenové útvary v neovulkanickém pseudokrasu Pustého vrchu u Děčína (SZ Čechy). Studia Oecologia, 4/3: 54-63. 

˗ KAŠE Jaroslav, ZÁGORŠEK Kamil, POKORNÝ Richard. Mechovková fauna z pazourků ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 43: 139-142. 

˗ RAŠKA Pavel, POKORNÝ Richard. Příspěvek k poznání podzemního objektu na vrchu Deblík v Českém středohoří. Studia Oecologica 4, 4: 127-135. 

˗ ZACHAROVÁ Johana, POKORNÝ Richard. Inventarizace hydrických rekultivací v okresech Teplice a Ústí nad Labem a jejich hodnocení metodou BVM a EVVM. Studia Oecologica 4, 4: 119-126. 

˗ ZACHAROVÁ Johana, POKORNÝ Richard. Zhodnocení vlivu hydrických rekultivací Jezero Milada a Jezero Bílina na krajinný ráz okresů Teplice a Ústí nad Labem. Studia Oecologica 4, 4: 110-118. 

2009
˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal. Jeskyně Ústeckého kraje. Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, charakteristiky a biota. Nakladatelství XYZ s.r.o., Praha, 276 str.   (Recenze:   )

˗ KOZÁKOVÁ Veronika, POKORNÝ Richard. Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve Strážském bloku. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 42: 248-251. 

˗ HOLEC Michal, POKORNÝ Richard. Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření jeskyní na vrchu Bořeň u Bíliny. Studia Oecologia 3, 1: 50-57. 

˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal. Zkušenosti s používáním digitálních dataloggerů NOMAD® OM-43 v jeskynním prostředí. Studia Oecologia 3, 1: 3-9. 

2008
˗ POKORNÝ Richard. Historie hornictví na Rychnovsku, díl 2. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur. 15, 3-4: 85-146. 

˗ POKORNÝ Richard, ŠKRABALOVÁ Eva. Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 41: 128-130. 

˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal, POKORNÁ Kateřina. List of neovolcanic caves in NW Czechia (The Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologia 2, 2: 12-17. 

2007
˗ POKORNÝ Richard, HOLEC Michal. Příspěvek k poznání letounů (Chiroptera) Ústeckého kraje. Fauna Bohemiae Septentrionalis 32: 43-44. 

˗ POKORNÝ Richard,  KRAFT Lukáš.  Revize výskytu rostlinných a živočišných druhů fosilií v permokarbonských sedimentech západně od Vlašimi. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 44-4: 29-59. 

˗ POKORNÝ Richard. Geologické sbírky na FŽP. Fakulta Životního prostředí začala budovat sbírkový fond neživých přírodnin. Zpravodaj Univerzity J. E. Purkyně 9/2007: 30. 

˗  POKORNÝ Richard, HOLEC Michal, POKORNÁ Kateřina. Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje. Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce, 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19. – 22. září 2007, 61. 

˗ POKORNÝ Richard, POKORNÁ Kateřina. Vrstevní jeskyně v neovulkanitech – terminologický problém. Speleo 47: 44-50. 

˗ POKORNÝ Richard, POKORNÁ Kateřina. Jeskyně skřítků – jeskyně zaniklá, ztracená či existující? Speleo 47: 40-44. 

˗ POKORNÝ Richard. Expedice BAOBAB 2006. Acta Musei RichnoviensisSect. Natur. 14, 1: 1-4. 

˗ POKORNÝ Richard. Poznámky ke geologii SZ Madagaskaru. Acta Musei RichnoviensisSect. Natur., 14, 2: 60-68. 

˗ POKORNÝ Richard. Geologické počátky. In BEANDAPA-KYTLOVÁ Růžena, JŮNEK Tomáš, KOUBÍNOVÁ Darina, POKORNÝ Richard, RYBKOVÁ Romana. Madagaskar laboratoř bohů. Kartografia PRAHA, a.s., 10-19.  

2006
˗ ŠTVERÁKOVÁ Kateřina, POKORNÝ Richard. Evidence pseudokrasových jeskyní ve vulkanických a metamorfovaných horninách Ústeckého kraje. Elektronický sborník referátů a prezentací z odborného semináře „Svahové deformace a pseudokras 10.-13.5.2006 Ostravice“ 

˗ POKORNÝ Richard, KRAFT Lukáš, BOUČEK Milan. Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 39: 33-35. 

˗ ŠTVERÁKOVÁ Kateřina, POKORNÝ Richard. Dálnice D8 přes České středohoří – nutné zlo nebo správná volba? Logistika, 2006/1: 53. 

˗ POKORNÝ Richard. The hydrothermal-authigenic mineralization in the sediments of Permian-Carboniferous near Vlašim (Czech Republic). Sborník 10th Conference on Evironment and Mineral Processing – Part I., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 187-196. 

2005
˗ POKORNÝ Richard. Zlatý potok [online]. In:  Významné geologické lokality ČR. Praha, Čes. geol. služba. [cit.  2011-08-08]. Dostupný z URL: <http://lokality.geology.cz/2536>

˗ POKORNÝ Richard. Těžba uhlí pod Orlickými horami. Panorama 13: 81-87. 

˗ POKORNÝ Richard. Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman – turon) – předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce2. Sjezd České geologické společnosti, Slavonice, 19.-22.10.2005, 82. 

˗ POKORNÝ Richard. Přehled paleontologické literatury mající vztah k regionu Podorlicka za posledních osm let. Orlické hory a Podorlicko 13: 262-264. 

˗ POKORNÝ Richard. Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku. Orlické hory a Podorlicko 13: 7-22. 

˗ POKORNÝ Richard. Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman – turon, Česká republika). Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 38: 86-87. 

˗ POKORNÝ Richard. Synsedimentární mineralizace v podorlické křídě. Acta Musei RichnoviensisSect. Natur. 12, 2: 37-49. 

2004
˗ POKORNÝ Richard, KRAFT, Lukáš, SYMONOVÁ, Radka. Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. Acta Musei RichnoviensisSect. Natur., 11, 1: 1-56. 

˗ POKORNÝ Richard. Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou. Zprávy o geologických výzkumech / Geoscience Research Reports 37: 92-93. 

˗ POKORNÝ RichardNávrh na vyhlášení sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou. MS – diplomová práce. 71 s., 11 příloh. Depon. In Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. 

2003
˗ POKORNÝ Richard, ŠKODOVÁ Jana. Besednické vltavíny: (Ne)uzavřený problém Jižních Čech. Moderní obec 2003/5: 42-43. 

˗ POKORNÝ Richard. Lokality permokarbonských fosilií v podhůří Orlických hor. Živa,2003/4: 185-186. 

˗ POKORNÝ Richard. Zapojení studentů Fakulty ŽP do zpracování soustavy NATURA 2000. Zpravodaj Univerzity J. E. Purkyně 2003/4: 4.

2002
˗ POKORNÝ Richard. Průvanová jeskyně – málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor. Minerál 10, 2: 125-128. 

˗ POKORNÝ Richard. Rekultivace důlních děl. Moderní obec 2002/5: 8. 

˗ MACHOVÁ Iva, POKORNÝ Richard. Charakteristika a výskyt agrárních valů ve Verneřickém středohoří. BALEJ M., KUNC K. (eds.): Sborník Proměny krajiny a udržitelný rozvoj, 2002, Česká geografická společnost, Ústí nad Labem, 92-97. 

2001
˗ POKORNÝ Richard. Paleontologická studie lokality Solnice. Orlické hory a Podorlicko 11: 9-17. 

˗ POKORNÝ Richard. Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou. Minerál 9, 3: 200-203. 

2000
˗ POKORNÝ Richard. Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou. Minerál 8, 1: 54-55. 

1998
˗ POKORNÝ Richard. Táborští studenti byli na zkušené v Dánsku. Táborské listy 7/02.05.1998: 8.

Multimediální dokumenty

2019
˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Sklepení pod hradem Kamýk. In: Youtube [online]. 16.02.2019 [cit. 2019-06-19]. https://youtu.be/0YV5ioGPiwE. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Ledová jeskyně na Bukové hoře. In: Youtube [online]. 01.03.2019 [cit. 2019-06-19]. https://youtu.be/ultvSJthomQ. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Sněhová jeskyně na Bukové hoře. In: Youtube [online]. 31.03.2019 [cit. 2019-06-19]. https://youtu.be/XNInKVvRbKE. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Jeskyně na Radobýlu. In: Youtube [online]. 14.03.2019 [cit. 2019-06-19]. https://youtu.be/4auy2qZ48_w. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Bilanina jeskyně na vrchu Bořeň. In: Youtube [online]. 03.02.2019 [cit. 2019-02-12]. https://youtu.be/ovpV7f3-T6U. Kanál uživatele ZaNosemCz.

2018
˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Jeskyně Komora. In: Youtube [online]. 24.04.2018 [cit. 2019-02-12]. https://youtu.be/6QDxruUd-oI. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Velká Jeskyně skřítků. In: Youtube [online]. 13.05.2018 [cit. 2019-02-12]. https://youtu.be/72Xeu7V-uNQ. Kanál uživatele ZaNosemCz.

˗ POKORNÝ Richard, JELÍNEK Jan. Loupežnická jeskyně. In: Youtube [online]. 06.07.2018 [cit. 2019-02-12]. https://youtu.be/s8uoxl8669w. Kanál uživatele ZaNosemCz.

Aplikační výstupy, nepublikované zprávy:

2022
PETYNIAK O., PETERKOVÁ M. T., POKORNÝ R. (2022): Soupisy lomů (1932-1962). In: Mapové služby založené na Esri technologii. Praha: Česká geologická služba. Online na: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fmapy.geology.cz%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FDulni_Dila%2Fsoupisy_lomu%2FMapServer&source=sd.

2018

2017

2016

˗ POKORNÝ Richard. Protokol vybraných fyzikálních charakteristik půd (lokalita Velké Žernoseky, okres Litoměřice) – IIIa. fáze. Zrnitostní složení, pH, obsah karbonátů. MS – depon. in Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky, 7 str. 

2015

Archiv

2014

2013

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPR Koda. MS – depon. in AOPK ČR, 67 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8485>  

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPP Klonk. MS – depon. in AOPK ČR, 32 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8502>  

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPP Suché skály. MS – depon. in AOPK ČR, 26 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8312>  

˗ POKORNÝ Richard. Geomorfologický inventarizační průzkum NPP Suché skály. MS – depon. in AOPK ČR, 35 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=6362>  

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPR Kosíř-Lomy. MS – depon. in AOPK ČR, 72 str. 

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPP Na skále. MS – depon. in AOPK ČR, 28 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8380>  

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPP Třesín. MS – depon. in AOPK ČR, 58 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8392>  

˗  POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPR Špraněk. MS – depon. in AOPK ČR, 59 str. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=8394>  

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPP Šipka. MS – depon. in AOPK ČR, 55 str. 

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPR Ransko. MS – depon. in AOPK ČR, 52 str. 

˗ POKORNÝ Richard. Geologický inventarizační průzkum NPR Kladské rašeliny. MS – depon. in AOPK ČR, 25 str. 

2012
˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. MS – depon. in AOPK ČR, 28 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index. php?frame&ID=7734>  

˗ POKORNÝ RichardGeomorfologický inventarizační průzkum NPP Odlezelské jezero. MS – depon. in AOPK ČR, 38 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index. php?frame&ID=7735>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Ciboušov. MS – depon. in AOPK ČR, 40 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.  php?frame&ID=7821>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Doupňák. MS – depon. in AOPK ČR, 24 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame &ID=7824>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Černé rokle. MS – depon. in AOPK ČR, 29 str. [cit.  2014-08-01]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame& ID=8254>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPR Kaňon Labe. MS – depon. in AOPK ČR, 55 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame& ID=7827>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPR Týřov. MS – depon. in AOPK ČR, 36 str. [cit.  2013-31-10]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=7748>  

2011
˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Peklo. MS – depon. in AOPK ČR, 2011, 32 str. [cit.  2013-16-01]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=6657>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPP Zbrašov. MS – depon. in AOPK ČR, 2011, 38 str. [cit.  2013-16-01]. Dostupný z URL: <http://drusop.nature.cz/ost/archiv/odborna_lit/index.php?frame&ID=7000>  

˗ POKORNÝ RichardGeologický inventarizační průzkum NPR Soos. MS – depon. in AOPK ČR, 2011, 37 str. 

2010
˗ POKORNÝ RichardProtokol vybraných fyzikálních charakteristik půd (lokalita Velké Žernoseky, okres Litoměřice) – II. fáze. Hmotnostní vlhkost, zrnitostní složení, pH, obsah karbonátů. MS – depon. in Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky, 6 str. 

2009
˗ POKORNÝ RichardProtokol vybraných fyzikálních charakteristik půd (lokalita Velké Žernoseky, okres Litoměřice). Hmotnostní vlhkost, zrnitostní složení, pH, obsah karbonátů. MS – depon. in Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky, 2009, 5 str. 

Účast na konferencích

2022
The 6th International Palaeontological Congress (From Gondwana to Laurasia) – 7th – 11th November, 2022, Khon Kaen, Thailand – Přednáška „Rhizoliths with mycorrhizal nodules – evidence of nitrogen fixation in Pleistocene dune ecosystems on Madeira“ a poster „Evidence of phytophagous insects in the Quaternary fossil record of Azores archipelago (Portugal)

2020
˗ Polar Ecology Conference 2020, February 12th-15th 2020, České Budějovice, Czech Republic – poster „Institute Julius von Payer for Subarctic and Arctic Research“ 

2019
˗ 19. konference o terciéru, 4.10.2019, PřF UK Praha – poster „Fossil wood in the Icelandic coal-bearing formations (Miocene–Pliocene)“ 

2018
˗   5th International Palaeontological Congress – The Fossil Week. Paris, July 9th-13th. Přednáška – „The ichnological record in Iceland – unusual finds in unexpected landscape“, poster – „Plant-animal interactions from the perspective of ichnology: case study of Jesuitengraben (Oligocene, Czech Republic)“. Oba příspěvky byly publikovány ve sborníku z konference.  

˗ Studentská geologická konference, Masarykova univerzita, Brno, 1.-2. června 2018. Prezentace příspěvku „Interakce rostlin a živočichů z pohledu ichnologie: případová studie Jesuitengraben (oligocén, Čes. středohoří)“ – abstrakt ve sborníku z konference: 

2017

2016
˗ HỘI THẢO TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016/The Youth Conference on Biotechnology and Environment 2016, 16th May 2016, Nha Trang University, Nguyen Dinh Chieu Street 2, Nha Trang City, Vietnam – keynote speaker, prezentace příspěvku, publikován abstrakt ve sborníku z konference: 

2015
˗ 2nd Jóannes Rasmussen Conference – Evolution of Basaltic Provinces, 5-6th May 2015 + Driling Volcanics – a conference on drilling in basaltic provinces, 7th May 2015, Tórshavn, Faroe Islands. Prezentace příspěvku „The First Evidence of Trace Fossils and Pseudo-fossils in the Interlava Volcaniclastic Sediments from the Faroe Islands“ – abstrakt ve sborníku z konference: 

˗ III. ročník Konference vědeckých prací studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 22.4.2015.

Archiv
˗ Současné trendy v českém polárním výzkumu 2014/Current trends in Czech Polar Research 2014, Brno, 12. prosince 2014. Prezentace příspěvku „Studium ultrastopových obsahů rtuti v zaobloukových bazaltech a regolitu na ostrově Jamese Rosse (Antarktida) a v kontinentálních plató bazaltech ostrova Disko (Grónsko)“ – abstrakt ve sborníku z konference: 

˗  4th International Palaeontological Congress, September 28 – October 3, 2014, Mendoza, Argentina.

˗ II. ročník Konference studentských prací bakalářského a magisterského studia studentů Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 23.4.2014.

˗ I. ročník Konference studentských prací bakalářského a magisterského studia studentů Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 25.4.2013.

˗ 2. kongres České geologické společnosti a Slovenské geologické společnosti, Monínec, Česká republika, 21.–25.9.2011.

˗ Spoločný geologický kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti, Bratislava, Malé Karpaty a Pálava, Slovenská republika a Česká republika, 30. 9. – 4. 10. 2009.

˗ IVth European Speleological Congress, Lans en Vercors, Francie, 23. – 30. 8. 2008. Prezentace příspěvku “Neovolcanic caves in NW Czechia (The Czech Republic) are investigated; preliminary data of soil fauna and soil organic matter decomposition” – poster: 

˗ 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19. – 22. září 2007. Prezentace příspěvku “Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje” – poster, abstrakt ve sborníku z konference:  

˗ Revitalizace antropogenně postiženého území Severních Čech. Ústí nad Labem, 9.10.2007. – Přednáška “Arachnocenózy pseudokrasových jeskyní v neovulkanitech severních Čech“.

˗ Arachnologický výskum v Strednej Európe zo zameraním na bioindikační význam pavúkovcov. Východná, Slovensko, 13. – 16. 9. 2007. Prezentace posteru „Arachnocenózy pseudokrasových jeskyní v neovulkanitech severních Čech“.  

˗ The 10th International Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB – TU Ostrava 22.6. – 24.6. 2006. Prezentace příspěvku „The hydrothermal-authigenic mineralization in the sediments of Permian-Carboniferous near Vlašim (Czech Republic)“ – článek ve sborníku konference. 

˗ 3. Seminář křídařů 22.-23.5.2006 Praha, Národní muzeum. Prezentace příspěvku.

˗ Seminář Svahové deformace a pseudokras 10.-13.5.2006 Ostravice – Prezentace příspěvku „Evidence pseudokrasových jeskyní ve vulkanických a metamorfovaných horninách Ústeckého kraje“ – abstrakt ve sborníku z konference: 

˗ 2. sjezd České geologické společnosti ve Slavonicích 19. – 22. 10. 2005. Prezentace příspěvku „Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman – turon) – předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004“ – poster, abstrakt ve sborníku z konference:  

˗ Celostátní soutěž diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 14.-15.11.2004. Prezentace diplomové práce prostřednictvím příspěvku „Zpracování návrhu sítě maloplošných chráněných území paleontologického charakteru v okrese Rychnov nad Kněžnou“.

˗ GIS DAY – Den GIS 19. 11. 2003. Prezentace příspěvku „Rozšíření agrárních valů v okolí Oblíku, Srdova, Brníku, Křížových vršků a Malého vrchu“ – poster: 

˗ 20. jubilejní sjezd České geografické společnosti v Ústí nad Labem 28. – 30. 8. 2002. Prezentace příspěvku „Charakteristika a výskyt agrárních valů ve Verneřickém středohoří“ – abstrakt ve sborníku z konference: 

Řešené projekty

Aktuální
– UJEP-IGA-JR-2021-44-004-2: Ichnologický výzkum ostrovních regionů –
příkladová studie Makaronésie
(řešitel, doba řešení grantu:
2021-2022)

˗ UJEP-SGS-2020-44-003-3: Subarctic Undisturbed Regions — Transdisciplinary Utility Research (SURTUR). (řešitel, doba řešení grantu 2020-2022)

Ukončené
˗ Výzkumný záměr fakulty č. 4101 12 00007 01, Úkol č. 2: Studium ekosystémů v antropogenně postiženém území, Část 2.2: Mapování změn flóry a společenstev rostlin odrážející antropogenní činnost v Severočeském regionu

˗ Grant IG FŽP UJEP č. 4202 05 0002 01 – Výskyt a charakteristika agrárních valů v CHKO České středohoří (spoluřešitel)

˗ Grant města č. 4202 61 0003 01 – Určení postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21. 11. 2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace (spoluřešitel)

˗ Účast při řešení grantu VaV/620/1/03 „Výzkum ekologie a rozšíření, návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů“, úkolu „Mapování výskytu raků“  (externí mapovatel)

˗ Interní grant FŽP UJEP „Přírodovědná charakteristika agrárních valů s důrazem na flóru“ (spoluřešitel)

˗ Interní grant FŽP UJEP č. 4202 01 0305 01, 4202 01 0301 01 a 4202 01 0311 01 „Distribuce ichnofosilií a biogenních textur v závislosti na sedimentačním prostředí a fosilních společenstvech organismů v podorlické křídě“ (řešitel)

˗ Spolupráce na zpracování podkladů pro Koncepci ochrany přírody Ústeckého kraje (spoluřešitel)

˗ Grant města Ústí nad Labem pro rok 2007 – Jeskyně Ústeckého okresu – zapomenutá krása podzemí (řešitel)

˗ Grant MŽP VaV SP/2d3/4/07 – Studium biologické rozmanitosti arachnocenóz pseudokrasových jeskyní v neovulkanitech severních Čech (řešitel)

˗ Grant FRVŠ č. 128/F6a/2008 – Inovace předmětu Geologie a životní prostředí na Fakultě životního prostředí, pracovišti Most (řešitel)

˗ Grant FRVŠ č. 305/2010/F4/a – Zajištění technického zázemí výuky povinně volitelného předmětu “Cave Ecology – terrain course” na Fakultě životního prostředí (spoluřešitel)

˗ Grant IGAFŽP č. IG10/2010 – Paleontologický výzkum pseudokrasu severních Čech (řešitel)

˗ Projekt FRVŠ 1339/2013/B6/b – Příprava nového povinně volitelného předmětu “Paleontologie a paleoekologie” na Fakultě životního prostředí (řešitel)

˗ Grant IGAFŽP č. IG4/2011 – Struktura svrchnokřídových fosilních společenstev v severovýchodní části labského vývoje české křídové pánve (řešitel)

˗ Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/35.0046 – Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava (člen rady projektu, manažer klíčových aktivit a odborný garant studentů)

˗ Grant Severočeských dolů Chomutov a.s. SD-30/04/13-2 – Jeskyně Orlických hor (řešitel)

˗ Projekt EU OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0006 – Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky (člen rady projektu, manažer aktivit, odborný garant studentů a pracovníků VaV, doba řešení 4.3.2014 – 30.6.2015)

˗ Grant Severočeských dolů Chomutov a.s. SD-30/04/15-1 – Účast na mezinárodní konferenci “2nd Jóannes Rasmussen Conference + Drilling Volcanics (řešitel)

˗ Grant IGAFŽP – Studium antropogenních vlivů na půdní společenstva na netradičních lokalitách (spoluřešitel)

˗ Grant Severočeských dolů Chomutov a.s. SD-31/05/16-2 – Výzkum fosilních společenstev Islandu

˗ Grant Severočeských dolů Chomutov a.s. – SD-30/09/16-1 – Výzkum fosilních stop a paleoekosystémů Faerských ostrovů – postprocessing nashromážděných dat (řešitel, doba řešení grantu 2016)

˗ Grant FŽP IG č. 1/2014 – Ichnologický záznam v mladých kenozoických sedimentech Islandu (řešitel, doba řešení grantu 2014-2016)

˗ Grant Severočeských dolů Chomutov a.s. – SD-30/06/17-4 – Výzkum fosilních stop a paleoekosystémů Faerských ostrovů

˗ UJEP-SGS-2017-44-004-3: PEGAS-TFA – Paleo-environmental gradation in Arctic and Subarctic – Trace Fossil Analysis (řešitel, doba řešení grantu 2017-2019)

Vedené závěrečné práce

Diplomové

Zadáno, dosud neobhájeno:

˗ RYKOVÁ P.: Underground mining and prospecting of mineral resources in Iceland.

Obhájeno:

˗ HARSA J. (2017): Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů.

vyhrál I. cenu celostátní soutěže diplomových prací Nakladatelství Academia Praha v r. 2018

˗ FIALOVÁ V. (2015): Ložiska lignitu na Islandu, jejich geologie a historie těžby.

˗ ZEMÁNKOVÁ T. (2013): Paleontologie vybraných lokalit podorlické křídy.

˗ VRABEC J. (2012): Paleontologický výzkum pseudokrasu severních Čech.

Bakalářské

Zadáno, dosud neobhájeno:

– DLOUHÝ J.: Paleontologický výzkum kvarterních spraší v katastru Litoměřic
– NOVOTNÁ N.: Průmyslové zpracování křemeliny na Islandu se zaměřením na negativní dopady na ŽP
– VELÁNOVÁ M.: Inventarizace dokladů herbivorních interakcí v české křídové pánvi

Obhájeno:

– SEIMLOVÁ K. (2022): Porovnání rychlosti ústupu zalednění v Patagonských Andách v návaznosti na klimatické změny

˗ CULKOVÁ H. (2020): Paleoekologická charakteristika lokality Klaksvík (Eem, MIS 5e, Faerské ostrovy).

˗ ČECHOVÁ B. (2020): Mapování a průzkum pseudokrasu ve východní části české křídové pánve.

˗ SCHMIEDOVÁ L. (2020): Digitalizace důlních děl v revíru Krupka.

˗ PONGRÁCOVÁ J. (2019): Fosilní stopy po činnosti hmyzu na vybraných lokalitách Českého středohoří (oligocén-miocén).

˗ PERLÍKOVÁ M. (2017): Paleoekologický výzkum kvarterních spraší v podhůří Orlických hor.

˗ NOVÁK J. (2017): Paleontologický průzkum VKP „Spontánní antropogenní tvary po těžbě antracitu východně a jižně od obce Brandov“.

˗ PETERKOVÁ M. T. (2016): Digitalizace Soupisu lomů ČSR/ČSSR.

˗ FIALOVÁ L. (2015): Evidence štěrkopískoven s výskytem glaciálních sedimentů ve Šluknovském výběžku.

˗ EMINGER D. (2014): Evidence mezotvarů pseudokrasového reliéfu v NPR Kaňon Labe se zaměřením na jeskyně.

˗ ŽAMBOCHOVÁ I. (2013): Paleontologický výzkum lokality Jesuitengeraben (oligocén, kenozoikum).

˗ŠMEJKAL V. (2013): Mapování a průzkum podzemních prostor v NPR Jezerka.

˗ SAZEČEK T. (2012): Morfometrická měření pseudokrasových jeskyní UL kraje.

˗ FIALOVÁ V. (2012): Evidence ventarol a ledových jam v Českém středohoří.

˗  JIROUDKOVÁ I. (2012): Litologie a chemismus sedimentárních hornin východní části české křídové pánve.

˗ KOUTECKÝ V. (2011): Revize paleontologických nalezišť sudetské křídy.

˗ ZEMÁNKOVÁ T. (2011): Mapování krasových a nekrasových jevů v Orlických horách se zaměřením na jeskyně.

˗ DOUCHOVÁ J. (2010): Inventarizace historické důlní těžby v rudním revíru Horky u Tábora.

˗ OLAHOVÁ T. (2010): Základní morfometrické a abiotické charakteristiky vybraných starých důlních děl.

˗ ZACHAROVÁ J (2010): Změny v krajinném rázu SHP v ústeckém a teplickém okresu z hlediska hydrických rekultivací.

˗ KAŠE J. (2010): Fosilní biota v glaciálních sedimentech Fukovského výběžku.

˗ PILAŘOVÁ K. (2009): Stav ochrany nalezišť trilobitů v okolí Skryj.

˗ VALATOVÁ J. (2009): Původ a rozšíření kulovitých železitých konkrecí (“Čertových kuliček”) na Českokamenicku.

˗ MACOVÁ L. (2008): Návrh na rozšíření předmětu zákonné ochrany PR Písečný vrch.

˗ KOZÁKOVÁ V. (2008): Hydrologická funkce tektonických struktur v předpolí ložiska Stráže a jejich vliv na zdroje pitné vody.

˗ BRŮHA D. (2008): Revize stratigrafických jednotek podorlické křídy.

˗ HOLÍČEK R. (2008): Návrh rekultivace povrchové těžebny menšího plošného rozsahu.

˗ MOTTLOVÁ V. (2008): Zhodnocení současného stavu nalezišť pozůstatků křídových plazů v České křídové pánvi.

˗ DVOŘÁKOVÁ P. (2007): Problematika ochrany paleontologických lokalit na příkladě Radovesic u Bíliny.

˗ ŠTĚNOVÁ M. (2007): Studie sanace a biologické rekultivace na ložisku Ledce-Žilov.

˗ ŠKARABALOVÁ E. (2007): Rozbor mikropaleofauny svrchnokřídových sedimentů podorlické části České křídové tabule.

˗ ZAHRADNÍKOVÁ L. (2006): Charakteristika opuštěných lomových těžeben v okrese Praha-město.

˗ MOUČKOVÁ P. (2006): Studium transgresní báze krystalinikum/křída v okrese Chrudim na příkladech skalních výchozů.

˗ SIMANDLOVÁ H. (2006): Povrchové těžebny v okrese Havlíčkův Brod.

˗ DOBROVOLNÁ L. (2006): Vliv horolezectví na CHKO Český ráj.

˗ ŠÍPKOVÁ P. (2006): Zhodnocení antropogenních i přirozených skalních výchozů v příkopu Divoké Orlice.

Vzdělání a odborný růst

1990-97 – maturitní vzdělání (Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov n. Kn.)
1999 – titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru péče o krajinu) na VOŠ Tábor
2004 – titul Ing. na FŽP UJEP
2019 – titul Ph.D. na PřF MU

Zahraniční výzkumné a výukové stáže:

4.2.-8.2.2008 – Turku University of Applied Sciences, Faculty of Technology, Environment and Business (Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku, Finland)

23.5.2012 – 31.8.2012 – Icelandic Institute of Natural History (Urriðaholtsstræti 6-8, IS-210 Garðabær, Iceland)

17.6.-26.6.2013 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

26.3.-4.4.2014 – Arctic Station, University of Copenhagen (DK-3953 Qeqertarsuaq, Qeqertarsuaq, Øen Disko, Vestgrønland)

19.5.-2.6.2014 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

11.-31.8.2014 – University of the Faroe Islands, Faculty of Natural and Health Sciences, Department of Science and Technology (Nóatún 3, FO-100 Tórshavn, Føroyar)

2.6.-8.6.2015 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

3.5.-18.5.2016 – Nha Trang University, Institute for Biotechnology and Environment (02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Vĩnh Thọ, Vietnam)

30.7.-14.8.2016 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

12.9.-18.9.2016 – University of the Faroe Islands, Faculty of Natural and Health Sciences, Department of Science and Technology (Nóatún 3, FO-100 Tórshavn, Føroyar)

22.7.-2.8.2017 – University of the Faroe Islands, Faculty of Natural and Health Sciences, Department of Science and Technology (Nóatún 3, FO-100 Tórshavn, Føroyar)

23.7.-1.8.2018 – University of the Azores, Faculty of Sciences and Technology, Department of Geosciences (Rua da Mãe de Deus, 9501-855 Ponta Delgada, São Miguel, Azores, Portugal)

5.9.-13.9.2018 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

5.8.-13.8.2019 – University of the Azores, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Rua Capitão João d’Ávila – Pico da Urze, 9700-042 Angra do Heroísmo, Terceira, Azores, Portugal)

17.9.-23.9.2019 – University of Iceland, School of Engineering and Natural Science, Faculty of Earth Science (Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Iceland)

19.6.–26.6.2021 – Indonésie (University of Sumatera Utara; Univerzita Siah Kuala, Banda Aceh)
 
6.7.-14.7.2021 – University of the Azores, Department of Oceanography and Fisheries (Rua Prof. Dr. Frederico Machado, Horta, Faial, Azores, Portugal)
 
17.9.-29.9.2021 – University of Madeira, School of Technology and Management (Campus Universitário da Penteada, 9020-105 Funchal, Madeira, Portugal)
 
25.7.-29.7.2022 – Lebanese International University (Beirut Campus, Mouseitbeh – PO Box: 146404 Mazraa, Beirut, Lebanon)

Další pracovní aktivity

Člen redakční rady sborníku „Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur.“ http://moh.cz/2007_cz/amr_nat.php
Člen redakční rady sborníku „Orlické hory a Podorlicko“ http://moh.cz/2007_cz/ohp.php
Člen „České geologické společnosti“ http://www.geologickaspolecnost.cz/

Ostatní aktivity

Vedoucí expedice Baobab 17. 8. – 18. 9. 2006 (centrální a SZ Madagaskar)
Vedoucí Institutu Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy
(Fakulta ŽP / Pracoviště vědecko-technické podpory)

Aktualizováno dne: 29.5.2023