Předpisy fakulty

Platné předpisy FŽP

Příkazy děkana

Rozhodnutí děkana

Směrnice děkana

Směrnice proděkana pro studium

Směrnice proděkana pro rozvoj a kvalitu

Směrnice proděkana pro vědu

Příkazy tajemníka

Vnitřní předpisy FŽP

Neplatné předpisy

Ostatní předpisy

pozn. Vnitřní předpisy UJEP najdete zde