Předpisy fakulty

Platné předpisy FŽP

Příkazy děkana

Rozhodnutí děkana

Směrnice děkana

Směrnice proděkana pro rozvoj a kvalitu

Směrnice proděkana pro vědu

Příkazy tajemníka

Vnitřní předpisy FŽP

Neplatné předpisy

Ostatní předpisy

pozn. Vnitř­ní před­pi­sy UJEP najde­te zde