přeskočit navigaci


Knihovna FŽP


Knihovna FŽPukončila svou činnost. Dále je provozovnána pouze univerzitní knihovna. Informace naleznete na stránkách http://knihovna.ujep.cz

  Aktuality:  

Elektronické databáze v roce 2011

Uživatelé knihovny FŽP mají v roce 2010 mimo jiné i přístup k těmto elektronickým informačním zdrojům:

BioOne fulltextEBSCOEnvironment CompleteEnvironmental Science and Pollution Management •  ESO • GeobaseGeoRefGeobiblineJSTOR - Arts & Sciences Collection I-IVKnovelScience DirectScopusSpringer linkWeb of ScienceWiley InterScienceIOP electronic journalOxford Journals - HSS CollectionProQuest Central360 Search

Přístupy a další informace jsou uvedeny na stránce knihovny v nabídce Informační zdroje

Databáze norem

Potřebujete okamžitý přístup k textu normy? Ve studovně FŽP je zřízen přístup pro čtení pro registrované uživatele. Jedná se o plnotextovou databázi ČSN-online http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx. O zadání přihlašovacích údajů je nutno požádat pracovnici ve výpůjčním oddělení.

Registrace uživatelů knihovny FŽP

 • Studenti 1. ročníku se registrují na té fakultě, kde studují. Studenti FŽP se registrují v knihovně Fakulty životního prostředí. Noví zaměstnanci Fakulty životního prostředí se vždy registrují nejdříve v knihovně FŽP.
 • Registrace je provedena po předložení čipové karty vydané KAS UJEP (pokyny pro zřízení čipové karty http://kas.ujep.cz/ ). Po doplnění dalších údajů (e-mailové adresy, příp. čísla mobilního telefonu) do knihovního systému a po podpisu přihlášky uživatele knihovny je uživatel registrován.
 • Student i zaměstnanec FŽP si může zřídit heslo pro přístup do konta čtenáře v knihovním katalogu. Má tak možnost sledovat stav vypůjčených knih, rezervovat dokumenty, případně prolongovat výpůjční lhůtu knih. Heslo je nutno zřídit si osobně v knihovně FŽP u výpůjčního pultu, nejlépe ihned při registraci.
 • Registrace studentů i pedagogů FŽP na kmenové fakultě je bezplatná.
 • Čipová karta po registraci na kmenové fakultě je platná i v ostatních fakultních knihovnách. Případné další platby za využívání služeb v dalších fakultních knihovnách se řídí jejich knihovním řádem.

Diplomové práce 2010

Vysokoškolské kvalifikační práce z roku 2010 byly knihovnou zpracovány a jsou nyní k dispozici ve výpůjčním oddělení. Tištěné diplomové a bakalářské práce jsou půjčovány prezenčně. Práce, které obsahují utajované údaje, se po dobu stanovenou autorem nepůjčují. Přístup k plnotextové databázi diplomových a bakalářských prací je možný z univerzitní sítě, z katalogu knihoven http://arl.ujep.cz/aRLreports/novinky/nKAT2010.htm nebo z adresy http://dspace.ujep.cz/dspace/

Podmínky pro přístup z katalogu knihovny mimo univerzitní síť:

Heslo je nutno osobně zřídit v knihovně, nejlépe při první registraci.

Elektronická komunikace

Pro komunikaci s knihovnou mohou uživatelé zvolit elektronickou adresu: knihovna.fzp(zavináč)ujep.cz

Prostřednictvím této adresy je možno zasílat:

 • žádosti o prodloužení knih
 • dotazy na knihovnu
 • návrhy na zakoupení dokumentu s uvedením zpětné e-mailové adresy
 • připomínky, návrhy k činnosti knihovny

Knihovna zasílá svým uživatelům na e-mailové adresy:

 • důležité informace
 • upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty
 • upomínky

webmaster